Відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги

Відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги є структурним підрозділом МСЧ “Нафтохімік” і надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі при нещасних випадках і станах, що загрожують життю і здоров’ю хворих та постраждалих.

Відділення функціонує в режимі цілодобового чергування і готовності для надання екстреної медичної допомоги на території ПАТ “Укртатнафта”, а при необхідності, на підприємствах північного промислового вузла м.Кременчука. Відділення надає екстрену медичну допомогу на місці виклику, а так само при зверненні хворих і потерпілих безпосередньо до відділення.

Відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги є складовою частиною системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях на ПАТ “Укртатнафта”.

Організація діяльності відділення повинна забезпечувати його функціонування в надзвичайних ситуаціях на ПАТ “Укртатнафта”. Для цього відділення має:

 • постійний місячний запас медикаментів і перев’язувального матеріалу;
 • аварійний запас медичного майна, носилок, апаратури медичних ящиків, наборів для додаткових виїздів бригад швидкої допомоги;
 • має стабільне енергозабезпечення;
 • безперебійний телефонний та мобільний зв’язок;
 • запасний санітарний транспорт

Безпосередньо у відділенні швидкої і невідкладної медичної допомоги є процедурна, палати інтенсивної терапії.

У відділенні швидкої допомоги ведеться прийом хворих і постраждалих, надання невідкладної допомоги із застосуванням інфузійної терапії, ЕКГ – моніторингу та подальшого спостереження за хворим.

При необхідності – консультація хворих вузькими спеціалістами.

Медичні послуги

 • виїзд бригади швидкої допомоги цілодобово;
 • надання швидкої та невідкладної медичної допомоги за життєвими показаннями;
 • діагностика в умовах швидкої допомоги;
 • госпіталізація в разі потреби до профільних лікувальних закладів;
 • забезпечення медикаментами на першу добу при госпіталізації всіх застрахованих хворих;
 • доставка медикаментів в лікувальні заклади м Кременчука при невідкладних станах;
 • транспортування хворих після амбулаторних втручань та інтенсивної терапії з МСЧ “Нафтохімік” за місцем проживання;
 • при необхідності транспортування хворих до лікувальних установ міст України;
 • інтенсивна терапія в відділенні швидкої і невідкладної медичної допомоги;
 • ЕКГ – моніторинг;
 • виконання ін’єкцій внутрішньовенно, внутрішньом’язово, (цілодобово);
 • зняття ЕКГ;
 • виконання призначень (безперервний курс лікування) лікаря денного стаціонару (вихідні та святкові дні);
 • перев’язки оперативного втручання;
 • передрейсові і післярейсові огляди водіїв.

У відділенні швидкої і невідкладної медичної допомоги працюють кваліфіковані фельдшера, що мають досвід роботи, пройшли курси вдосконалення і спеціалізації по швидкій допомозі, мають кваліфікаційну категорію, володіють усіма методами надання екстреної невідкладної допомоги хворим і постраждалим.