Відділення невідкладної медичної допомоги

Відділення невідкладної медичної допомоги є структурним підрозділом МСЧ “Нафтохімік” і надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі при нещасних випадках і станах, що загрожують життю і здоров’ю хворих та постраждалих.

Відділення функціонує в режимі цілодобового чергування і готовності для надання екстреної медичної допомоги на території ПАТ “Укртатнафта”, а при необхідності, на підприємствах північного промислового вузла м.Кременчука. Відділення надає екстрену медичну допомогу на місці виклику, а так само при зверненні хворих і потерпілих безпосередньо до відділення.

Відділення невідкладної медичної допомоги є складовою частиною системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях на ПАТ “Укртатнафта”.

Організація діяльності відділення повинна забезпечувати його функціонування в надзвичайних ситуаціях на ПАТ “Укртатнафта”. Для цього відділення має:

 • постійний місячний запас медикаментів і перев’язувального матеріалу;
 • аварійний запас медичного майна, носилок, апаратури медичних ящиків, наборів для додаткових виїздів бригад швидкої допомоги;
 • має стабільне енергозабезпечення;
 • безперебійний телефонний та мобільний зв’язок;
 • запасний санітарний транспорт

Медичні послуги

 • виїзд бригади швидкої медичної допомоги цілодобово на виробництво;
 • надання невідкладної медичної допомоги за життєвими показаннями;
 • діагностика в умовах відділення невідкладної медичної допомоги;
 • госпіталізація в разі потреби до профільних лікувальних закладів міста;
 • транспортування хворих після амбулаторних втручань та інтенсивної терапії з МСЧ “Нафтохімік” за місцем проживання;
 • інтенсивна терапія в відділенні невідкладної медичної допомоги за призначенням лікарів МСЧ “Нафтохімік”;
 • ЕКГ – моніторинг;
 • виконання ін’єкцій внутрішньовенно, внутрішньом’язово, (цілодобово);
 • зняття ЕКГ;
 • виконання призначень (безперервний курс лікування) лікаря денного стаціонару (вихідні та святкові дні);
 • перев’язки після оперативного втручання за призначенням лікарів МСЧ “Нафтохімік”;
 • передрейсові і післярейсові огляди водіїв.

У  відділенні невідкладної медичної допомоги  працюють  досвідчені  фельдшера, які планово  навчаються  на  курсах  професійного вдосконалення за напрямком «Невідкладні стани», мають  вищі та перші кваліфікаційні категорії, володіють усіма методами надання  невідкладної медичної допомоги хворим і постраждалим.