Давиденко Ярослав Вікторович

Заступник Директора - Головного лiкаря

Лiкар – рентгенолог (стаж роботи за спеціальністю 14 років).

Направлення: комп`ютерна томографія.  23 роки медичного стажу.

Закiнчив медичний факультет УМСА м. Полтава в 2001р., за спеціальністю «Лікувальна справа». Iнтернатура, клiнiчна ординатура за фахом «Хiрургiя» на базі кафедри факультетської хірургії УМСА м.Полтава (2МКЛ). Пройшов спеціалізацію в Запорізькій академії післядипломної освіти: 2008 рік – ультразвукова діагностика (направлення – доплерографія судин); 2010 рік – рентгенологiя.
2001 – 2010 роки – лiкар- хiрург.
2010 – 2020 роки – лiкар- рентгенолог, завiдувач вiддiлення комп`ютерної томографiї.

Учасник Всеукраїнських і міжнародних конгресів, має публікації в наукових журналах.

Доповіді на національних та міжнародних конгресах:
1. «Опыт применения 64-срезового МДКТ «Definition AS» Siemens в выявлении стенозов  коронарных артерий». Науково-практична конференція з міжнародною участю «Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии», 8 квітня 2011р., м.Київ.
2. 5th European Multidisciplinary Meeting on Urogological Cancers (EMUC 2013), Marseille, France, 15 to 17 November 2013 «Рідкісні випадки з практики лікаря рентгенолога – міксома передсердя».
3. «Застосування МДКТ ангіографії для виявлення стенозів і особливостей анатомічної будови екстра та інтракраніальних артерій». Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти діагностики ХМАПО» (21-22 вересня 2017р., м.Одеса)

Член Асоціації рентгенологів України.