Профогляди

Медсанчастина «Нафтохімік»   пропонує  найбільший, серед комерційних  лікувальних  закладів м. Кременчука, перелік   медичних оглядів та має  багаторічний досвід проведення обов’язкових медичних оглядів як працівників ПАТ «Укртатнафта»    так  і працівників інших промислових підприємств  та організації міста.

Обов’язковий попередній  ( підчас прийняття на роботу)  та періодичний ( протягом трудової діяльності)  медичні огляди

проводяться згідно Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р.

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу.

Мета проведення:

Визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

При зверненні в медсанчастину необхідно надати наступні документи:

  • Направлення з відділу кадрів підприємства або організації на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (за формою згідно Наказу МОЗ);
  • Виписку з  медичної картки пацієнта за місцем проживання (від сімейного лікаря);
  • Паспорт, військовий квиток.
  • Обов’язковий попередній (підчас  прийняття на роботу) медичний огляд проводиться в медсанчастині, як за рахунок  самого працівника, та і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Періодичний медичний огляд під час трудової діяльності  проводиться працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є  потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року.

Мета проведення:

Своєчасне виявлення ранніх ознак  гострих  та хронічних професійних захворювань, загальних та виробничо зумовлених захворювань працівників, забезпечення динамічного спостереження за станом  здоров’я працівників; вирішення питання щодо можливості працівників продовжувати  роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів; розробка лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів.

Періодичні медичні огляди працівників підприємств та організацій проводяться  після укладання договору з МСЧ «Нафтохімік».

Працівники підприємства звертаються в медсанчастину для проведення медичного огляду згідно списків наданих роботодавцем (за формою  Наказ МОЗ), в період узгоджений  між підприємством та  лікувальним закладом.

При  зверненні в медсанчастину  робітник надає документ, який засвідчує його особу.

Психофізіологічна експертиза  працівників для виконання  робіт підвищеної небезпеки та тих, що  потребують професійного добору.

Психофізіологічна експертиза проводиться особам, які залучаються до виконання  робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного  добору (Закон України «Про охорону праці» ст. 4,5,17, Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р.)

Необхідність проведення психофізіологічної експертизи визначається за наявності шкідливих та небезпечних умов праці відповідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» та згідно Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі   затвердженому  Наказом МОЗ України  та Державним комітетом по нагляду за охороною праці  № 263/121 від 23.09.1994р (зі змінами та доповненнями  від 06.06.1995р.)

Психофізіологічна експертиза проводиться  у рамках процедури медичних оглядів: попереднього  (під час прийняття на роботу)  і періодичного (протягом трудової діяльності).

Робітник звертається  в медсанчастину (кабінет психофізіологічної експертизи) згідно направлення з відділу кадрів підприємства   або згідно  списків  наданих лікувальному закладу роботодавцем.  При зверненні  робітник надає паспорт та ідентифікаційний код.

Психофізіологічна експертиза в медсанчастині проводиться, як за рахунок  самого працівника, та і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Обов’язковий  психіатричний медичний огляд

Обов’язковий попередній, періодичний та позачерговий огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно Наказу МОЗ України № 651 від 18.04.2022р.  та  у відповідності до Постанови КМ України  №577 від 10.05.2022р.

Мета проведення:

Встановлення  придатності  особи до виконання  окремих видів діяльності (робіт, професій, служби),  що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих.

Після проведення  обов’язкового  психіатричного медичного  огляду особі видається  Довідка за формою №100-2/0  «Довідка про проходження  попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі  на предмет вживання психоактивних речовин»  в якій  зазначається наявність  чи відсутність   протипоказань для виконання окремих  видів діяльності.

Обов’язковий  профілактичний наркологічний  огляд проводиться  в медсанчастині на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового наркологічного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає  попередній (термін діє якого закінчився) сертифікат про проходження наркологічного огляду.

Обов’язковий  психіатричний медичний огляд.

Обов’язковий  психіатричний медичний огляд (періодичний)  проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно Наказу МОЗ України №651 від 18.04.2022р.  та  у відповідності до Постанови КМ України  №577 від 10.05.2022р.

Мета проведення:

Встановлення  придатності  особи до виконання  окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих.

Після проведення  обов’язкового  психіатричного медичного  огляду особі видається  Довідка за формою №100-2/0  «Довідка про проходження  попереднього , періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі  на предмет вживання психоактивних речовин»  в якій  зазначається наявність  чи відсутність   протипоказань для виконання окремих  видів діяльності.

Обов’язковий  попередній, періодичний  та позачерговий   психіатричний огляд проводиться  в медсанчастині  як за рахунок  самого працівника та і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.  Вартість проведення  медогляду з наданням відповідної довідки становить 450 грн.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового психіатричного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає  попередню (термін діє якої закінчився)  довідку про проходження  психіатричного огляду.

Медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв  транспортних засобів.

Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно Наказу МОЗ України та  МСВ України № 65/80 від 31.01.2013 року.

При зверненні в медсанчастину особа  має  надати наступні документи:

  • Виписку з медичної карти пацієнта за місцем проживання (від сімейного лікаря);
  • Довідку за формою №100-2/0 про  проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • Посвідчення  водія за формою №143/0 про проходження  медичної підготовки;
  • Висновок психофізіологічної експертизи;
  • Паспорт, військовий квиток.
  • Дві фотографії 3х4 см.

Медичний огляд кандидатів у водіїв та водіїв транспортних засобів проводиться в медсанчастині, як за рахунок  самого працівника та і за рахунок роботодавця на умовах говору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Обовязкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекцій.

Обов’язкові медичні огляди   працівників окремих професій проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно Наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002 року.

Метою проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров’я працюючого населення.

Обов’язковий  медичний огляд працівників окремих професій проводиться в медсанчастині  на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового медичного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає документ, який засвідчує його особу.

Для отримання додаткової інформації щодо укладання договорів на проведення обов’язкових медичних оглядів в МСЧ «Нафтохімік» та розрахунку їх вартості звертатися за телефонами  (050) 308 49 35 або  (0536) 76 80 83

Вуселко  Майя Михайлівна   – завідувач інформаційно-аналітичного відділу.

Email: [email protected]