Профогляди

Медсанчастина «Нафтохімік» пропонує найбільший, серед комерційних лікувальних закладів м. Кременчука, перелік медичних оглядів та має багаторічний досвід проведення обов’язкових медичних оглядів як працівників ПАТ «Укртатнафта», так і працівників інших промислових підприємств та організації міста.

Обов’язковий попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди

проводяться згідно з Наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу.

Мета проведення:

Визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

При зверненні в медсанчастину необхідно надати наступні документи:

  • Направлення з відділу кадрів підприємства або організації на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (за формою згідно з Наказом МОЗ);
  • Виписку з  медичної картки пацієнта за місцем проживання (від сімейного лікаря);
  • Паспорт, військовий квиток.
  • Обов’язковий попередній (під час  прийняття на роботу) медичний огляд проводиться в медсанчастині, як за рахунок  самого працівника, так і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Періодичний медичний огляд під час трудової діяльності  проводиться працівників зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є  потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року.

Мета проведення:

Своєчасне виявлення ранніх ознак  гострих  та хронічних професійних захворювань; загальних та виробничо зумовлених захворювань працівників; забезпечення динамічного спостереження за станом  здоров’я працівників; вирішення питання щодо можливості працівників продовжувати  роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів; розробка лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів.

Періодичні медичні огляди працівників підприємств та організацій проводяться  після укладання договору з МСЧ «Нафтохімік».

Працівники підприємства звертаються в медсанчастину для проведення медичного огляду згідно списків наданих роботодавцем (за формою  Наказ МОЗ), в період узгоджений  між підприємством та  лікувальним закладом.

При  зверненні в медсанчастину  робітник надає документ, який засвідчує його особу.

Психофізіологічна експертиза  працівників для виконання  робіт підвищеної небезпеки та тих, що  потребують професійного добору.

Психофізіологічна експертиза проводиться особам, які залучаються до виконання  робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного  добору (Закон України «Про охорону праці» ст. 4,5,17, Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р.)

Необхідність проведення психофізіологічної експертизи визначається за наявності шкідливих та небезпечних умов праці відповідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» та згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі   затвердженому  Наказом МОЗ України  та Державним комітетом по нагляду за охороною праці  № 263/121 від 23.09.1994р (зі змінами та доповненнями  від 06.06.1995р.)

Психофізіологічна експертиза проводиться  у рамках процедури медичних оглядів: попереднього  (під час прийняття на роботу)  і періодичного (протягом трудової діяльності).

Робітник звертається  в медсанчастину (кабінет психофізіологічної експертизи) згідно з направленням з відділу кадрів підприємства   або згідно  списків  наданих лікувальному закладу роботодавцем.  При зверненні  робітник надає паспорт та ідентифікаційний код.

Психофізіологічна експертиза в медсанчастині проводиться, як за рахунок  самого працівника, так і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Обов’язковий  профілактичний  наркологічний огляд

Обов’язковий профілактичний наркологічний медичний огляд (періодичний) проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно з  Постановою  КМ України №  1238 від 06.11.1997 року.

Мета проведення:

Виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також  визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків і провадження  видів діяльності, зазначених у переліку професій, та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний  огляд.

Після проведення профілактичного наркологічного  огляду  громадянину надається  сертифікат, в якому  зазначається наявність чи відсутність у  нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків та провадження видів діяльності згідно з переліком.

Обов’язковий  профілактичний наркологічний  огляд проводиться  в медсанчастині на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового наркологічного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає  попередній (термін діє якого закінчився) сертифікат про проходження наркологічного огляду.

Обов’язковий  психіатричний медичний огляд.

Обов’язковий  психіатричний медичний огляд (періодичний)  проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно з Постановою  КМ України №1465 від 27.09.2000 року.

Мета проведення:

Встановлення  придатності  особи до виконання  окремих видів (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її  психічного здоров’я.

Після проведення  обов’язкового  періодичного психіатричного  огляду особі видається довідка про проходження  обов’язкового психіатричного огляду в якій зазначається наявність  чи відсутність у неї психіатричних  протипоказань для виконання окремих  видів діяльності.

Обов’язковий  періодичний  психіатричний огляд проводиться  в медсанчастині на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового психіатричного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає  попередню (термін діє якої закінчився)  довідку про проходження  психіатричного огляду.

Медичний огляд кандидатів у водії  та водіїв  транспортних засобів.

Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно з Наказом МОЗ України та  МВС України № 65/80 від 31.01.2013 року.

При зверненні в медсанчастину особа  має  надати наступні документи:

  • Виписку з медичної карти пацієнта за місцем проживання (від сімейного лікаря);
  • Сертифікат про проходження обов’язкового наркологічного огляду;
  • Довідку про  проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • Висновок психофізіологічної експертизи;
  • Паспорт, військовий квиток.
  • Дві фотографії 3х4 см.

Медичний огляд кандидатів у водіїв та водіїв транспортних засобів проводиться в медсанчастині, як за рахунок  самого працівника, так і за рахунок роботодавця на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекцій.

Обов’язкові медичні огляди   працівників окремих професій проводиться в МСЧ «Нафтохімік» згідно Наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002 року.

Метою проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров’я працюючого населення.

Обов’язковий  медичний огляд працівників окремих професій проводиться в медсанчастині  на умовах договору між підприємством   або організацією і медсанчастиною   на проведення медичних оглядів.

Працівник звертається в медсанчастину  для проведення обов’язкового медичного огляду згідно списків наданих лікувальному закладу роботодавцем та надає документ, який засвідчує його особу.

Для отримання додаткової інформації щодо укладання договорів на проведення обов’язкових медичних оглядів в МСЧ «Нафтохімік» та розрахунку їх вартості звертатися за телефонами  (050) 308 49 35 або  (0536) 76 80 83

Вуселко  Майя Михайлівна   – завідувач інформаційно-аналітичного відділу.

Email: vuselko@mednafta.com.ua